Pahin meistä

Inter­ne­tissä on psy­ko­pa­tia­kil­pailu. Se, joka pys­tyy suh­tau­tu­maan äärim­mäi­sim­pään aineis­toon kyl­läs­ty­nei­syy­dellä, on voit­taja.

Alentuvallentuva

Muut töissä ovat enimmäkseen minua selvästi nuorempia, ja senkin takia tunnen hassua aww-sympatiaa. Vähän kuin sisaruksien herättämää suojelunhalua.