Pelkkää ilmaa

Olen monesti tun­te­nut syyl­li­syyttä siitä, etten ole kyen­nyt ole­maan hen­ki­senä tukena kun­nolla enää kel­le­kään.

Tunnelukkotestin tulos

Vahvoja: alis­tu­mi­nen, emo­tio­naa­li­nen estyneisyys, oikeu­tus, ulko­puo­li­suus, kal­toinkohtelu, uhrau­tu­mi­nen, ran­kai­se­vuus, riip­pu­vuus.

Tunnel-ukkosi

Tein taas tun­ne­luk­ko­tes­tin ja kirjasin ylös kom­men­tit. Maa­ilma jää epä­ta­sa­pai­noon, jos väittämiin ei voi rea­goida rehel­li­sesti.