Una idea

Hyl­kä­sikö Ted Kaczynski mate­ma­tii­kan koko­naan, vai eikö sitä vain kat­sota mai­nit­se­mi­sen arvoi­seksi enää? Vaihtoiko hän ideaalin toiseen?

McNair

Ramzi Yousef lusii ADX Flo­rencessa mm. Ric­hard McNairin kanssa. Mikään tähän men­nessä luke­mani ei tue jälkimmäisen sijoit­ta­mista supermaxiin.