Iloinen Pat

Pat ei oikein pärjää aseiden kanssa, joten hän rien­tää kump­pa­neidensa Tex Willerin ja Kit Car­so­nin avuksi löy­tä­mäl­lään auto­mo­bii­lilla.

Foarte

Kävin pohjosessa. Siellä tie­toi­suus ham­mas­vä­leistä katoaa. Läh­tö­sel­vi­tyk­sessä ei tar­vin­nut enää edes hen­ki­lö­to­dis­tuk­sia näyt­tää.

Yön kutka

Herä­sin tv-jännärityylisesti kaksi kertaa. Voin pit­kästä aikaa tehdä var­muus­ko­pioita! Haluaisin lukea Tex Wil­lereitä, mutta alusta alkaen.