5-HTTLPR

Riitaisten kotien lap­set, joilla on kaksi lyhyttä muun­nosta, sai­vat huo­nom­mat pis­teet ja sai­ras­tui­vat toden­nä­köi­sem­min masen­nuk­seen.

Synnyn, näin, en

Tut­ki­joiden mukaan lyhyt ver­sio ei ole yhtey­dessä vain kiel­tei­siin tun­tei­siin, vaan lisää herk­kyyttä kai­ken­lai­siin tun­ne­ti­loi­hin.