Tutkimusaineistona oli 238 15-18-vuotiasta Cambridgen ja Suffolkin alueelta, poikia ja tyttöjä. Jokaiselta tutkittiin serotoniinin säätelyssä vaikuttava 5-HTTLPR-geeni, josta on lyhyt ja pitkä muunnos. #

Molemmilta vanhemmiltaan lyhyen muunnoksen perivät ovat herkempiä ympäröivälle maailmalle, kun taas kaksi pitkää muunnosta perivät vaikuttavat vähemmän herkiltä. Ne, jotka perivät yhden kumpaakin muunnosta, ovat jotain ääripäiden väliltä. #

Geenin tyyppi on tärkeä, koska aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kahden lyhyen muunnoksen kantajat ovat alttiimpia masennukselle joutuessaan elämässään koville, vaikkakin vaikuttavat myös kukoistavan enemmän heitä tukevassa ympäristössä. #

Lasten huoltajien, useimmissa tapauksissa äitien haastatteluissa tutkijat arvioivat lasten elämän alkuvaiheita kotona. Erityisesti pantiin merkille ketkä olivat ennen kuudetta ikävuottaan joutuneet todistamaan vanhempien välistä riitelyä sekä sanallista, henkistä tai fyysistä väkivaltaa. #

Tietokoneella tutkittiin lasten kykyä käsitellä tunne-elämää koskevaa tietoa. Esimerkiksi yhdessä kokeessa lapsia pyydettiin vastaamaan nopeasti onko jokin sana — kuten ”iloinen” tai ”epäonnistuminen” — myönteinen, kielteinen vai neutraali. #

Tuloksien mukaan lapset, joilla oli kaksi lyhyttä muunnosta geenistä ja jotka kasvoivat riitelevien vanhempien kodissa, saivat testissä muita huonommat pisteet ja sairastuivat heitä todennäköisemmin masennukseen seuraavan vuoden aikana. #

The Guardian: Computer test could spot children at risk of developing depression (suomennos omani) #