Desaturaatio desu ga?

Shop­pai­lin taas Ebayssä. Halpaa ja hauskaa! Prismasta ostin Softcare Odour Cont­rol -hajun­pois­ta­jaa Mer­rel­lin raadonlöyhkäkenkiin, ja se toimi.

Pussin sulkija

Onnis­tuin itseilmai­sussa psy­ko­lo­gilla. Postissa tuli Ryhmä-X, kir­ja­lä­he­tys ja jäsen­kirje. Saa­rioi­sen ­pih­vistä löy­tyi pus­sin­sul­kija.

Work-N-Stretch

Nyt kun tuhoan päi­vit­täin aktii­vi­sesti ter­veyt­täni, olen kek­si­nyt, mitä jokai­sesta kont­to­rista puut­tuu. Se on tie­tysti Work-N-Stretch!

Paskaa settiä

Pas­kaa­kin pas­kem­pia kor­va­ma­toja ollut tässä viime päi­vinä. Olin taas viime yönä unessa josta ei ollut herää­mi­nen, vaikka kuinka yri­tin.

dukkt

Huip­pu­tek­nii­kasta on yhtäk­kiä, ihan muu­ta­massa vuo­dessa tul­lut ubiikkia. Väsytti aamulla mutta työt onnistu ihan hel­ve­tin hyvin.