Tunnelukkojen kompensaatio voimakkuusjärjestyksessä

Tunnelukko Kompensaation voimakkuus
Alistuminen erittäin vahva
Pessimistisyys erittäin vahva
Kaltoin kohtelu vahva
Epäonnistuminen vahva
Vaativuus vahva
Tunnevaje keskivahva
Riippuvuus keskivahva
Suojattomuus keskivahva
Vajavuus keskivahva
Kietoutuneisuus heikko
Uhrautuminen heikko
Emotionaalinen estyneisyys heikko
Oikeutus heikko
Ulkopuolisuus heikko
Riittämätön itsekontrolli ei kompensaatiota
Hyväksynnän haku ei kompensaatiota
Hylkääminen ei kompensaatiota
Rankaisevuus ei kompensaatiota

Tunne lukkosi: Skeemojen ylikompensaation kartoitus #