Tunnelukot voimakkuusjärjestyksessä

Tunnelukko Voimakkuus
Alistuminen erittäin vahva
Emotionaalinen estyneisyys erittäin vahva
Oikeutus erittäin vahva
Ulkopuolisuus erittäin vahva
Kaltoin kohtelu erittäin vahva
Uhrautuminen erittäin vahva
Rankaisevuus erittäin vahva
Riippuvuus erittäin vahva
Pessimistisyys vahva
Vaativuus vahva
Hyväksynnän haku keskivahva
Epäonnistuminen keskivahva
Kietoutuneisuus keskivahva
Vajavuus keskivahva
Tunnevaje heikko
Suojattomuus heikko
Riittämätön itsekontrolli heikko
Hylkääminen ei tunnelukkoa

Tunne lukkosi: Tunnelukkotesti #