”Hakemukseen tarvittavat liitteet:  #

  • Selvitys vuokran eritellystä määrästä (esim. vuokrasopimus, vuokrankorotusilmoitus tai vuokrakuitti). #

Jos olette jo aikaisemmin toimittanut jonkin yllä olevista liitteistä Kelaan, eikä asia ei ole muuttunut edellisen asumistuen tarkistuksen jälkeen, ei Teidän tarvitse toimittaa liitettä.” #

Näin lukee Kelan asiointipalvelussa vasta monen mutkan takana (”Aiemmin lähetetyt”), kun heti hakemuksen tehtyäni sanottiin vain, että pitää toimittaa nämä ja nämä liitteet. Kerkesin jo siitä(kin) purnata sinne (että pitääkö nyt oikeasti taas käydä otattamassa uusi kopio siitä yhdestä ja samasta vuokrasopimuksesta) ja nyt sitten löysin tuon, kun läksin katsomaan asiani etenemistä. #

(Kirjoitin tämän, jotta voin lukea sen täältä sitten kun on seuraavan määräaikaistarkistuksen aika ja kiroilen taas samaa asiaa.) #