Silloin taannoin osallistuin siihen psykologian tutkimukseen, ja sieltä lähestyivät vielä tuossa viime kuussakin saman tutkimuksen puitteissa. Vastatuttivat uuteen kysymyssarjaan, tällä kertaa netitse, ja tällä kertaa sen tulokset sai itsekin nähtävilleen (PDF). Tässä omani: #

Emotionaalinen empatia 4,6 / 5 (keskiarvo 3,6)
Kognitiivinen empatia 4,7 / 5 (ka. 4,1)
Työmuisti 6 / 6 (ka. 4,8)
Sanavarasto 18 / 25 (ka. 14,7)
Rotaatio 6 / 10 (ka. 6)
Tieto 15 / 17 (ka. 12,9) #

Osa-alueita selitetään toisessa PDF:ssä näin (korostukset omiani): #

Emotionaalisella empatialla tarkoitetaan kykyä ja halua jakaa toisen henkilön tunnetila ja taipumusta peilata toisen tunnetiloja. Kognitiivisella empatialla tarkoitetaan kykyä ja halua ymmärtää, mitä toinen ihminen ajattelee tai tuntee. Tässä tutkimuksessa arvioimme molempia empatian lajeja itsearvion perusteella.” #

Työmuistin tehtäviin kuuluu sekä tiedon lyhytaikainen taltiointi että muistissa olevan tiedon käsittely. Olet ehkä kuullut väittämän, että työmuistiin mahtuu noin neljä asiaa kerrallaan. Todellisuudessa asia ei ole niin yksinkertainen, vaan muistettavien asioiden lukumäärään vaikuttaa moni tekijä, kuten tuttuus ja se, voiko asioiden välille luoda merkityksellisiä yhteyksiä. Tässä tutkimuksessa arvioimme työmuistin kapasiteettia tilanteessa, jossa oli vain vähän mahdollisuuksia hyödyntää merkityksellisiä yhteyksiä. Tehtävässä testattiin, kuinka monta satunnaista kirjainta kyettiin pitämään mielessäsi ja palauttamaan hetkeä myöhemmin samalla kun tehtävänä oli laskea päässälaskuja.” #

”Tutkimuksessamme kysyttiin myös, mitä tietyt sivistyssanat tarkoittavat. Sivistyssanojen hallinta on yksi esimerkki sanavaraston laajuudesta. […] Sivistyssanat oli poimittu Rinnekoti-säätiön verkkosivuilta.” #

”Yksi avaruudellisen hahmottamisen keskeinen osa-alue on mentaalinen rotaatio eli kyky kääntää ja pyöritellä mielessään kaksi- ja kolmiulotteisia kuvioita. Mentaalisen rotaation kyky on yhteydessä mm. kartanlukutaitoon ja matemaattisiin taitoihin. [Kyky on yhteydessä myös] vaativissa liikuntalajeissa, kuten tanssissa onnistumiseen.” #

”Mukana oli myös [tietoa mittaavia] kysymyksiä, jotka koskivat fysikaalista ja biologista luontoa. Kysymykset liittyivät yleissivistykseen mutta niitä oli niin vähän, että pelkästään näiden vastausten avulla ei voida arvioida ihmisen tietomäärää tai yleissivistystä.” #