Soittaa mieltään

Semantiikkajäsentimen jäsentämien havaintokohteiden joukossa on myös semantiikkajäsentimiä. Ne luokitellaan yksikön persoonapronomineihin.

Retrospektiivi

En ole kos­kaan kel­puut­ta­nut bil­jar­di­pal­lon pseu­doit­se­näi­syyttä omak­seni, enkä koskaan löy­tä­nyt mitään aitoa itse­näi­syyttä.

Vallaton vastuu

Jos yhtenä päi­vänä ei ole nopeus­ra­joi­tusta, toi­sena on, kum­pana päi­vänä kul­jet­ta­jalla on isompi vas­tuu lii­ken­ne­tur­val­li­suu­desta?