Herä­sin var­tin yli seit­se­män. Väsyt­ti. #

Ei taas juu­ri huvit­ta­nut läh­teä, mut­ta kävin kui­ten­kin salil­la. Tein sel­kää ja hauik­set, lopuk­si venyt­te­lin. Sen jäl­keen oli ihan hyvä olo.  #

Kävin käve­lyl­lä ja kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 27-29. Syk­sy oli jo hyväl­lä mal­lil­la, mut­ta nyt siel­lä on taas sort­si­ke­li. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 373 km. #

Kuun­te­lin Aree­nal­ta Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­son Haff­ner-sin­fo­nia ja Muis­to­jen bule­var­din jak­son Poi­kien kuvat. Join vii­si kupil­lis­ta kah­via. #

Suun­nit­te­lin pyö­räi­lyä, mut­ta pää­tin sit­ten vii­me het­kel­lä downs­hif­ta­ta, kos­ka olin vii­mein käy­nyt käsik­si kau­an Trel­los­sa kum­mi­tel­lee­seen äly­pis­to­rasian etä­hal­lin­nan kort­tiin, ja jos oli­sin läh­te­nyt tien pääl­le, oli­sin jou­tu­nut kes­keyt­tä­mään sen kor­tin kans­sa värk­kää­mi­sen ja hake­maan taas seu­raa­val­la ker­ral­la uudes­taan aloi­tus­mo­ti­vaa­tio­ta. Enkä sitä pait­si jak­sa­nut miet­tiä mitä sitä taas mät­täi­si naa­maan­sa sit­ten illal­la kalo­rei­den takia, saa­ti­ka hakea kau­pas­ta. #

Pitäi­si vain sit­ten vie­lä huo­men­na­kin malt­taa jät­tää väliin, kos­ka kes­ki­viik­ko­na jalat. #

Sen ver­ran kes­key­tin koo­daus­ta kui­ten­kin että venyt­te­lin. Seu­ra­sin samal­la TV7:ltä Jee­sus - Kunin­gas­kun­ta ilman rajo­ja -ani­maa­tio­ta (17: Jee­sus, paras opet­ta­ja). Tämä on toi­nen kah­des­ta TV7:llä täl­lä het­kel­lä (tie­tääk­se­ni) pyö­ri­väs­tä uudem­mas­ta ani­maa­tio­sar­jas­ta, toi­nen on Raa­ma­tun ker­to­muk­sia (jota ei täl­lä het­kel­lä ole TV7:n ohjel­ma-arkis­tos­sa). Nämä ovat ilmei­ses­ti 1990-luvul­ta; kol­mas, Len­tä­vä talo (The Flying House; ei TV7:n arkis­tois­sa tämä­kään, mut­ta CBN:n sivuil­ta löy­tyy), on kym­me­ni­sen vuot­ta van­hem­pi. #

Jee­sus - Kunin­gas­kun­ta ilman rajo­ja (it. Gesù, un reg­no senza con­fi­ni) -sar­jan dub­baus on mel­kein Digi­mon-tasoa, ja välil­lä se kuu­los­taa turk­ka­mai­sel­ta kaik­ki­ne äki­se­mi­si­neen, pait­si Jee­sus, joka kuu­los­taa kop­pa­val­ta 19-vuo­ti­aal­ta. Dub­baus on kai­ke­ti­kin teh­ty TV7:ssä talon sisäi­si­nä tal­koo­töi­nä. Raa­ma­tun ker­to­muk­sia (Ani­ma­ted Sto­ries from the Bible) sen sijaan on oikei­den ääni­näyt­te­li­jöi­den dub­baa­ma, Taa­las­maan Ulla­kin siel­lä on muka­na. #