Nousin puo­li kah­dek­sal­ta. Oli­sin halun­nut jat­kaa vie­lä unia, mut­ta nuk­ku­mi­nen oli ollut levo­ton­ta jo vii­mei­sen tun­nin. #

Istuin vie­lä sil­mät ris­tis­sä aamu­ka­kal­la kun par­ve­ke­re­mont­ti­mies tuli. #

Salil­la oli taval­lis­ta enem­män poruk­kaa. Tein vat­sa­li­hak­set ja olka­päi­tä. #

Kävin käve­lyl­lä ja kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 30-32. Paluu­mat­kal­la Pris­mas­ta pas­taa, päh­ki­nöi­tä ja pork­ka­noi­ta. Ehdin kotiin ennen ennus­teen­mu­kais­ta sateen alka­mis­ta. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 387 km. #

Vas­ta­sin pariin lyhyeen gal­lu­piin. Kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son Iät ja ajat. Join nel­jä ja puo­li kupil­lis­ta kah­via. Vii­meis­te­lin äly­pis­to­rasian etä­hal­lin­tas­krip­tin#

Uusin Elect­ro­nic Groo­ve (646: Ana­tol) oli ros­kaa. Uusin Resi­dent Advi­sor (587: Baba Stiltz) oli vain mar­gi­naa­li­ses­ti parem­pi. #

Pla­ra­sin Jay & Miles X-Plain the X-Menin blo­gis­ta tähän men­nes­sä kuun­te­le­mie­ni jak­so­jen kuva­lii­te­pos­tauk­set, lähin­nä pääs­täk­se­ni näke­mään tuos­sa jak­sos­sa 32 vii­mein­kin tapah­tu­neen Sota­ko­neen ensie­siin­ty­mi­sen. Olen fanit­ta­nut tätä tek­no-orgaa­nis­ta kyber­punk­hah­moa sii­tä läh­tien kun hän vie­rai­li Hämäk­ki­mie­hes­sä (jon­ka tilaa­ja muis­taak­se­ni noi­hin aikoi­hin vie­lä olin). Fanit­ta­nut ja samais­tu­nut. #

Sivusil­mäl­lä seu­ra­sin samal­la Kolmasulottuvuus.fi -dok­ka­ria Kuka halu­aa gurk­hak­si? (jak­so 226), joka osoit­tau­tui lopul­ta aika tyh­jän­päi­väi­sek­si. Vem ska vara en gur­ka? #