Näin unta, että olin töis­sä päi­vä­ko­dil­la tai jos­sain per­he­päi­vä­hoi­to­las­sa. Sin­ne tuli nai­nen, jon­ka lap­set oli­vat siel­lä hoi­dos­sa, ja nai­sel­la oli hau­lik­ko tai jokin vas­taa­va, jol­la aikoi (näin päät­te­lin) ampua lap­sen­sa. Satuin ole­maan ulko-oven lähet­ty­vil­lä kera yhden niis­tä lap­sis­ta, kun nai­nen ryn­ni sisään, ja sen huo­maa­mat­ta onnis­tuin nap­paa­maan tämän lap­sen sylii­ni ja lui­kah­ta­maan ulos. Juok­sin vie­rei­seen oma­ko­ti­ta­loon hälyt­tä­mään apua. #

Herä­sin kym­me­nen yli seit­se­män. Väsyt­ti taas niin maan per­ke­lees­ti. #

Kävin salil­la teke­mäs­sä vat­sa­li­hak­set ja keven­ne­tys­ti olka­päi­tä. #

Sen jäl­keen kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Con­vic­te­din vii­mei­set kol­me (var­si­nais­ta) jak­soa (9-11). Olin vahin­gos­sa jät­tä­nyt välis­sä tul­leen panee­li­jak­son pois, mut­ta oikeas­taan tämä meni ihan hyvin näin. Panee­lin voin kuun­nel­la jos­kus tois­te (ja kuun­te­len­kin, jo pel­käs­tään Colin Mil­le­rin takia). Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 528 km. #

Panin aamul­la rak­ko­laas­ta­rin sen hier­ty­män takia, mut­ta VÄÄRÄÄN JALKAAN! Ei vit­tu, kuin­ka tyh­mä sitä ihmi­nen voi oikein olla?! #

Näkö­jään niin tyh­mä, että kei­tin taas vahin­gos­sa vii­si kup­pia kah­via kun piti keit­tää nel­jä ja puo­li. Mut­ta sii­tä syy­tän hal­van keit­ti­me­ni mit­ta-asteik­koa, jos­sa on kup­pi­koot kah­den välein, vain paril­li­sil­le luke­mil­le, ja sik­si kaa­dan aina vahin­gos­sa vet­tä sii­hen nel­jän ja kuu­den väliin asti, kun yri­tän täh­dä­tä nel­jään ja puo­leen kupil­li­seen. #

Ibiza Voice Podcast 531 (Andres Cam­po) alkoi lupaa­vas­ti, mut­ta sen jäl­keen oli pelk­kää ala­mä­keä. #

Tein uuden salaa­tin. Venyt­te­lin ja kat­se­lin samal­la pit­käs­tä aikaa Half Hour Half-Lifea#

Tap­pe­lin aina vain Git­la­bin kans­sa. Kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son Syk­syn ensi sade (mm. Tels­tar suo­mek­si, esitt. Lai­la Hal­me). #

Söin salaat­tia ja kat­se­lin MST3k:ta: Mitc­hell (You­tu­be). Tämä on näkö­jään vii­mein­kin se jak­so, jos­sa Mike tuo­daan Joe­lin tilal­le.  #

Responses

Comments are closed.