Nousin vii­si yli seit­se­män. #

Ennus­te lupai­li mah­dol­lis­ta sadet­ta puo­lil­le­päi­vin, joten kävin ensin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 46 ja 47. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 514 km. #

Kävin salil­la tekai­se­mas­sa keven­ne­tyn sel­kä- ja haui­stree­nin (kol­me vart­tia plus var­tin venyt­te­ly). Oli kyl­lä tosi uupu­nut­ta, nor­maa­lit­ree­ne­jä ei oli­si mitään jär­keä teh­dä näin päin, käve­lyn jäl­keen. #

Tap­pe­lin taas Git­la­bin kans­sa, join vii­si kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Cur­rentzi­sin ja Kopatc­hins­ka­jan kon­sert­tia, ja sen jäl­keen Muis­to­jen bule­var­din jak­son Tun­ti vain#

Olis aika hyvä pyö­räi­lyil­ma, mut­ta palau­tua­kin täs­sä pitäi­si yrit­tää. #

Uusin Resi­dent Advi­so­rin (589: Eri­ka) oli rrrau­taa. Nais­dee­jii­den setit ovat suh­teel­li­ses­ti pal­jon useam­min hyviä kuin mie-. #

Söin salaat­tia, kat­se­lin His­to­ria-jak­son Bon­nie & Cly­de ja pela­sin vapaa­kent­tää. #