Oli­pa yöl­lä muka­van kyl­mä, piti vetää sää­rys­ti­met ja pai­dan­hi­hat pääl­le. #

Nousin kak­si­kym­men­tä yli yhdek­sän. #

Aamu­puu­ron jäl­keen seu­ra­sin Atlas V:n läh­töä You­tu­bes­sa. Sit­ten pais­toin ensi vii­kon kaa­li­ka­nat. #

Join kuusi kupil­lis­ta kah­via, koo­da­sin per­see­ni puu­duk­siin, kuun­te­lin Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­sot Vival­dis­ta Mozar­tiin ja Bac­hin c-mol­li­kon­sert­to. Venyt­te­lin. #

Jat­koin koo­daa­mis­ta ja kuun­te­lin Muis­to­jen bule­var­din jak­son Rakas­tun lii­an hel­pos­ti#