Näin unta Wol­ve­ri­nen ja Sota­ko­neen yhteis­seik­kai­lus­ta. Hah­mo­jen kont­ras­tis­sa oli eep­pi­sen ainek­sia, mut­ta sit­ten Teräs­mies ilmes­tyi pai­kal­le ja pila­si kai­ken. Pai­kal­la oli­vat myös Jay & Miles, jot­ka jakoi­vat näke­myk­se­ni tois­tel­len tavan­omai­sim­pia fraa­se­jaan (”Damn it, Super­man!” ja ”Super­man is why we can’t have nice things”). #

Nousin kah­ta­kym­men­tä vail­la kah­dek­san. #

Aamu­puu­ron jäl­keen olin aiko­nut käy­dä käve­lyl­lä, mut­ta ulko­na sataa losot­ti, joten en läh­te­nyt­kään. Koo­da­sin sen sijaan ja kuun­te­lin Muis­to­jen bule­var­din jak­son Punai­set leh­det. Sen jäl­keen pela­sin vapaa­kent­tää ja käväi­sin aamusa­fa­ril­la odo­tel­les­sa­ni salin vas­taan­o­ton avau­tu­mis­ta (klo 13.00). #

Klo 13.00 syök­syin salin tis­kil­le ja sain vii­mein­kin kort­ti­asian jär­jes­tyk­seen. Sit­ten kävin teke­mäs­sä sel­kät­ree­nin. Hie­man nah­ke­aa oli, niin kuin oli­si taas ties miten pit­kä tau­ko ollut välis­sä, vaik­ka kyl­lä ne koi­vut vii­me vii­kol­la nii­tä repies­sä muka hyväs­ti seläs­sä­kin tun­tui­vat. #

Koto­na suih­kun jäl­keen tsek­ka­sin heti, joko huhut­tu WPA2-haa­voit­tu­vuus on jul­kais­tu, ja jo se oli#

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join vii­si kupil­lis­ta kah­via ja seu­ra­sin toi­sel­la sil­mäl­lä Aree­nal­ta suo­raa lähe­tys­tä Man­nen-vuo­rel­ta, jon­ka pitäi­si taas olla sor­tu­mis­vaa­ras­sa#

Pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jaa tyh­jäk­si odo­tel­les­sa­ni gra­vi­taa­tio­aal­to­jen met­säs­tä­jien leh­dis­tö­ti­lai­suut­ta, joka alkoi 16.55 (Suo­men aikaa). Seu­ra­sin tilai­suut­ta You­tu­ben ja Aree­nan kaut­ta, mut­ta Aree­nan lähe­tys tuli jon­kun onnet­to­man You­tu­be-käyt­tä­jän ruu­dul­ta, joten vaih­doin sen­kin You­tu­be-alku­pe­räi­seen#

Ennen nuk­ku­maan­me­noa tap­pe­lin vie­lä React-vir­tu­aa­li­ko­neen kans­sa. #

Responses

Comments are closed.