Nousin kah­dek­sal­ta. #

Kävin salil­la, ojen­ta­jat ja rin­ta. Hei­kot oli­vat nekin, var­maan huo­men­na tun­tuu. Kaik­ki muut pai­kat onkin jo kipei­nä. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 73 ja 74. Con­ten­deil­la yhteen­sä 780 km. Pää ei men­nyt tänään salil­la kipeäk­si, vaan vas­ta käve­ly­len­kin jäl­keen. #

Suih­kun ja syön­nin jäl­keen sumplin Jan­nen kans­sa muut­to­asioi­ta. #

Illal­la pela­sin vapaa­kent­tää ja kat­se­lin Cine­mas­sac­ren videon Fran­kens­tein (Uni­ver­sal mons­ter series reviews)#