Näin unta, että Dan Bull teki minus­ta ihan oman dis­saus­rä­pin ja muu­ten­kin oltiin ihan bff af. #

Nousin puo­li kah­dek­sal­ta. #

Salil­la jal­ka­päi­vä: mavea, vaa­kapräs­siä (joka piti taas lopet­taa ennen vii­mei­siä sar­jo­ja pol­ven takia), rei­den kou­kis­tuk­sia ja poh­kei­ta. Maa­nan­tai­na jo meni siel­lä pin­nis­tel­les­sä pää kipeäk­si ja men­nyt samal­la lail­la joka päi­vä tähän men­nes­sä. Vis­siin veri­suo­net pääs­tä repeä­mäs­sä tai jotain. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Undisclo­se­din Sta­te v. Shaurn Tho­mas -tari­nan vii­mei­sen jak­son (Pre­me­di­ta­ted) ja adden­du­min (Pandora’s Box), ja sit­ten vie­lä Vika­sie­to­ti­lan jak­son Nokia meni jo. Con­ten­deil­la 766 km. #

Koto­na panin pyyk­ki­ko­neen pyö­ri­mään, kävin suih­kus­sa ja tein lop­pu­vii­kon pork­ka­na­ka­nan samal­la kun söin vii­mei­set kaa­li­ka­nat. Tätä kir­joit­taes­sa­ni join kol­me kupil­lis­ta kah­via, tyh­jen­sin pyyk­ki­ko­neen, ripus­tin pyy­kit ja panin toi­sen koneel­li­sen pyö­ri­mään. #

Pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jaa tyh­jäk­si ja kuun­te­lin Elect­ro­nic Groo­vea (650: Adam Ten ja 651: Alex Dimou; edel­li­nen meh, jäl­ki­mäi­nen pas­kaa) ja Ibiza Voice Podcas­tia (536: Ran­dall; hju­va). Sii­vo­sin ja jär­jes­te­lin kan­ban-kort­te­ja. Puo­li­sen vuot­ta sit­ten siir­ryin tähän sii­tä Gmail-luon­nos­sys­tee­mis­tä, ja nyt vii­mein kävin läpi sen Gmail-luon­nok­sen, hylä­ten van­hen­tu­neet ja siir­täen Weka­niin vie­lä mah­dol­li­ses­ti hyö­dyl­li­set. #

Siel­tä löy­tyi mm. jos­kus kau­an sit­ten Verk­ko­kau­pas­sa luo­ma­ni ostos­ko­ri, jos­sa suun­nit­te­lin PC:n päi­vi­tys­tä osis­ta. Siel­lä seas­sa oli kui­ten­kin yllät­täen myös neli­kop­te­rin akku DJI:n vas­ta vii­me kesä­nä jul­kai­se­mal­le Spark-mal­lil­le. Ilmei­ses­ti Verk­ko­kaup­pa kier­rät­tää tuo­te­nu­me­roi­ta (PC-run­gos­ta­ni puut­tui aina­kin emo­le­vy, eli tuo akku on ehkä tul­lut sen tilal­le). #