Eili­sil­ta­na kuun­te­lin taas sitä pöri­nää, ja en nyt vie­lä­kään ole ihan var­ma, mut­ta se saat­tai­si olla myös päri­nä­poi­kien pöris­te­lyä. Jos on, niin näil­lä Hur­jil­la mah­ta­vuu­den mit­ta ei ole limo­na­di­pul­lon tyh­jen­nys tai tikan­heit­to, vaan moot­to­ri­sa­han äänen mah­dol­li­sim­man tark­ka imi­toin­ti. #

Nousin kah­ta­kym­men­tä vail­la yhdek­sän. #

Salil­la rin­taa ja ojen­ta­jia, sit­ten venyt­te­lin eilen venyt­tä­mät­tä jää­neet jalat#

Kävin van­hal­la asun­nol­la suih­kus­sa ja söin vii­mei­sen rii­si­puu­ron siel­lä. Sit­ten vein sali­kamp­peet plus kah­vin­keit­to­tar­peet ja kuo­ri­ma­veit­sen uudel­le asun­nol­le, ja sen jäl­keen kävin pyö­räl­lä Pris­mas­ta vihan­nek­sia, pakas­tei­ta sun muu­ta. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 802 km. #

Rou­da­sin tava­raa vähin erin mut­ta aika pal­jon kaik­ki­aan, mm. mik­ro­aal­to­uu­nin. Söin ensim­mäis­tä ker­taa päi­väl­li­sen tääl­lä. Join kol­me kupil­lis­ta kah­via. #

Kaik­ki jaloin tuo­ta­va alkaa olla tuo­tu, huo­men­na vii­mei­set. Huol­to­mies kävi tulp­paa­mas­sa astian­pe­su­ko­neen lii­tän­nän, ja Jan­nen kans­sa pakat­tiin kone sen jäl­keen kun oltiin ensin tais­tel­tu tovi sen irrot­ta­mi­sek­si#

Tääl­lä uudel­la asun­nol­la oli taas sama ongel­ma: ei ainek­sia kun­nol­li­seen ilta­pa­laan. Söin sit­ten purk­ki­ka­laa ja pak­ka­jää­te­löä. #