Nousin… no en nyt kyl­lä mil­lään muis­ta pal­jon­ko se kel­lo oli. #

Ham­mas­har­ja oli taas tyh­jä. Ilmei­ses­ti vika on sit­ten­kin sen akus­sa, sil­lä vie­lä eili­sil­ta­na se näyt­ti har­jauk­sen jäl­keen ole­van­sa täyn­nä, enkä ole pitä­nyt sitä enää sii­nä kylp­pä­rin pöl­jäs­sä pis­to­ra­sias­sa. Akku, tai akus­to, ei viral­li­ses­ti ole käyt­tä­jän vaih­det­ta­va, mut­ta epä­vi­ral­li­sia ohjei­ta netis­tä löy­tyy. Sii­nä jou­tuu kyl­lä käyt­tä­mään nik­sin poi­ki­neen, enkä tie­dä onko se vai­van arvois­ta. Ja toi­mii tuo edel­leen, kun­han sen pitää har­jaus­ten välil­lä latu­ris­sa (joka on kyt­ket­ty pis­to­ra­si­aan jos­ta saa vir­taa). #

Aamu­puu­ron jäl­keen menin van­hal­le asun­nol­le. Ripus­tin Jan­nen pyy­kit ja pyyk­kä­sin suih­ku­ver­hon. Jat­koin tava­roi­den rou­daus­ta. Sula­tin ark­ku­pa­kas­ti­men. Pidin välis­sä ruo­ka- ja kah­vi­tauon, ja sit­ten rou­da­sin lisää. #

Sii­nä­hän se päi­vä vie­räh­ti. #