Nousin kak­si­kym­men­tä yli seit­se­män. #

Kävin salil­la. Tein vat­sa­li­hak­set ja keven­ne­tys­ti olka­päi­tä. #

Kävin käve­lyl­lä. Ihan hyvä ilma oli taas, mut­ta tie oli pai­koin vie­lä jäi­nen ja liu­kas yön jäl­jil­tä. Kuun­te­lin Thin Airin kol­me ensim­mäis­tä jak­soa. Luu­lin, että katoa­mis­ta­pauk­sis­ta kuun­nel­les­sa sai­si kokea vähem­män voi­ma­ton­ta rai­voa polii­sien tuna­roin­nin takia, mut­ta kyl­lä sitä kah­den jäl­kim­mäi­sen jak­son paris­sa taas herä­si ihan nok­ko. #

Äsken soit­ti taas epä­mää­räi­nen nume­ro, +4747526986 eli ilmei­ses­ti Nor­jas­ta täl­lä ker­taa. #

Yri­tin men­nä pöt­köl­le­ni, mut­ta pei­tol­la oli jotain murusia niin piti kai­vaa imu­ri ja imu­roi­da ne pois, ja sit­ten imu­roin sum­mit­tai­ses­ti vähän muu­al­ta­kin. Sit­ten pela­sin vapaa­kent­tää ja kuun­te­lin Someo­ne Knows Somet­hin­gin Q & A -väli­jak­son#

Join nel­jä kupil­lis­ta kah­via, kuun­te­lin Ibiza Voice Podcas­tia (537: Din­ky, alkoi kökös­ti ja para­ni vain vähän lop­pua koh­den, 538: Afre­do, ihan mene­vää), päi­vi­tin vir­tu­aa­li­ko­nei­ta ja koo­da­sin. #

Responses

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.