Eili­sil­ta­na ennen nuk­ku­maan­me­noa kat­se­lin kol­me jak­soa Simp­so­nei­ta (Subil­ta): Ei me olla api­noi­ta, Mar­gen muis­tin­me­ne­tys ja Nai­nen unes­ta (ne näy­tet­tiin täs­sä kum­mal­li­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä). En tie­dä joh­tui­ko sii­tä, mut­ta sen jäl­keen pääs­sä kuhi­si niin kuin oli­sin kis­kais­sut pan­nul­li­sen kah­via tai aina­kin unoh­ta­nut ottaa (väsyt­tä­vät) ilta­lääk­keet, ja kes­ti kau­an ennen kuin pää­sin uneen. #

Nousin vart­tia vail­la yhdek­sän. #

Kävin salil­la, tekai­sin keven­ne­tyn jal­kat­ree­nin ja venyt­te­lin. #

Kotiin tul­les­sa­ni vara­sin taas pyyk­ki­tu­van ja suih­kun jäl­keen vein sin­ne vaat­teet pyö­ri­mään. Kol­me vart­tia myö­hem­min ripus­tin pyy­kit ja sit­ten kävin aptee­kis­sa ja Pris­mas­sa (kävel­len). Apteek­kiin paloi mel­kein sata­nen, olen saa­nut lääk­keet nyt sil­lä lail­la sopi­vas­ti synk­kaan että kaik­ki täy­den­nyk­set voi hakea ker­ral­la. #

Koto­na söin, sen jäl­keen pais­toin pork­ka­na­ka­nan ja panin astian­pe­su­ko­neen käyn­tiin. #

Join kol­me ja puo­li kupil­lis­ta kah­via, kuun­te­lin toi­sek­si uusin­ta Resi­dent Advi­so­ria (596: Oscar Mule­ro, kel­po tek­noa) ja koo­da­sin. #

Muokkaukset

  1. kak­si uusin­ta → toi­sek­si uusin­ta #

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.