O.O.B.E.

Pohjoiseen men­tiin Onni­bus­silla, 12 tun­tia istu­mista suun­taansa. Asensin, päivitin ja korjasin laitteita joka päivä. Olka­pää parani nopiasti.

Toleranssi

Teo­riani mukaan tule­vai­suu­den työ­pai­koilla suh­tau­du­taan kah­vin­juon­tiin niin kuin nykyi­sin suh­tau­du­taan alko­ho­lin käyt­töön.