Varavene+ttä

Rikas mies jos oisin, minulla olisi varaa ensin­nä­kin lap­siin. Sit­ten voi­sin tilata kaikki Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­leh­det suo­raan Ame­ri­kasta.