Varavene+ttä

Rikas mies jos oisin, minulla olisi varaa ensin­nä­kin lap­siin. Sit­ten voi­sin tilata kaikki Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­leh­det suo­raan Ame­ri­kasta.

Ken kynnön takana kulkevi

Olen saa­nut kum­mal­li­sia surullisia takau­mia lap­suu­desta viime kuu­kausina. En ole vuo­siin kokenut elä­mää näin tyh­jäksi kuin nyt.