👿

Mar­ve­lin uusi Dare­de­vil-sarja on hyvä. DD-sarjakuvissa minua viehätti raa­kuus ja synk­kyys, kyllä tässäkin veri len­tää ja luut rusah­te­le­vat.

Varavene+ttä

Rikas mies jos oisin, minulla olisi varaa ensin­nä­kin lap­siin. Sit­ten voi­sin tilata kaikki Mar­ve­lin sar­ja­ku­va­leh­det suo­raan Ame­ri­kasta.