Illal­la oli taas nok­ka taval­lis­ta tukom­mas­sa nuk­ku­maan men­nes­sä­ni. #

Herä­sin yökol­mel­ta niis­tä­mään. Se tuke oli taas sitä lajia, joka tun­tuu jat­ku­va­na, häi­rit­se­vä­nä pai­nee­na nenä­käy­tä­väs­sä, mut­ta tulee ulos vain yksi sit­keä pik­ku rie­pu­la ker­ral­laan. To relea­se the pres­su­re. Kun kai­ken on lopul­ta saa­nut pin­nis­tel­tyä ulos, on hiki pääs­sä ja kaik­ki unen­rip­peet mene­tet­ty. Lisäk­si alkoi vie­lä Madon­nan Holi­day soi­da pääs­sä. #

Pää­sin lopul­ta kui­ten­kin takai­sin uneen. For­get about the bad times, oh yeah. Herä­sin var­tin yli seit­se­män. #

Kävin salil­la teke­mäs­sä sel­kät­ree­nin. Men­nes­sä­ni oli taas kasoit­tain ken­kiä ken­kä­te­li­nees­sä, läh­ties­sä­ni ei taas oma­ni lisäk­si yhtään paria. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Actual Innocencen kak­kos­kau­den vii­mei­set kak­si jak­soa (Stan­ley Mitc­hell ja Joe Diaz). Täs­sä oli välis­sä kuu­kau­den tau­ko edel­lis­ten kuun­te­lus­ta, mut­ta tun­tuu että sain nyt jo tuos­ta tar­peek­se­ni taas täl­lä erää. We need a holi­day. #

Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 430 km. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join vii­si kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­son Hil­jai­nen mes­su ja Muis­to­jen bule­var­di -jak­son C’est ma chan­son. Der Com­pu­ter Nr. 3 (myös ysä­ri­nä) on kyl­lä aika hyvä tuon Holi­dayn pois­huuh­to­mi­seen. #

Sii­vo­sin Trel­lo-kort­te­ja pois päi­vä­jär­jes­tyk­ses­tä, kii­tos eili­sen edis­ty­mi­sen. Und das Glück fällt im Augenblick aus sei­ner Kar­tei. #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Rul­la­si niin tasai­sen hyvin, että ennä­tyk­siä­kin oltai­siin hätyy­tel­ty jol­lei­vät muu­ta­mat hitaat lii­ken­ne­va­lot oli­si olleet vas­tai­set. Pala­tes­sa­ni kävin Ksu­per­mar­ke­tis­ta mar­ja­keit­to­ja (mus­tik­ka, vadel­ma, ruusun­mar­ja). Siel­lä­kin sai jonot­taa kym­me­ni­sen minuut­tia. A way to come toget­her. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 466 441 km. #

Muokkaukset

  1. Ket­ju­ki­lo­met­rit. #

Responses

Comments are closed.