Nousin puo­li yhdek­säl­tä. Ham­pai­den­pe­sun jäl­keen raja­sin par­ran. #

Koko aamu­päi­vä ja yli puo­len­päi­vän­kin meni taas ruu­an­lai­tos­sa: pais­toin jau­he­li­ha­pih­vit, kei­tin rii­si­puu­ron, pais­toin alku­vii­kon kaa­li­ka­nat, kei­tin ja pakas­tin pork­ka­nat, kei­tin pot­tu­pork­ka­na­muusin. Välis­sä käväi­sin läjä­päin lisää kas­vik­sia Pris­mas­ta. Jää­vuo­ri­sa­laat­tia ei enää saa, prkl. Satoi vet­tä. #

(Kävin pyö­räl­lä, mut­ta jätän kir­jaa­mat­ta tämän mat­kan, kos­ka vakio­pyö­rä­lenk­ki­ni vii­mei­nen kilo­met­ri jää aina vähän vajaak­si, joten tämä täy­den­tä­kööt nii­tä.) #

Join kuusi kupil­lis­ta kah­via ja yri­tin kuun­nel­la Aree­nal­ta BBC:n Proms-fes­ti­vaa­lin 2017 pää­tö­sil­taa, mut­ta sen ääni on ruvel­la. Kuu­los­taa sil­tä kuin pahas­sa fluns­sas­sa, kun ääni tulee toi­sen kor­van kaut­ta pie­nel­lä vii­veel­lä toi­seen ver­rat­tu­na. Niin­pä kuun­te­lin sen sijaan sit­ten Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­son Ron­do rus­so#

Tais­te­lin taas Git­la­bin kans­sa. Ei vie­lä­kään edis­ty­mis­tä. #

Ilta­sa­laa­tin kans­sa kat­se­lin MOT:n Lop­puun kalut­tu Lap­pi -jak­son#