Nousin vart­tia vail­la yhdek­sän. Väsyt­ti. #

Naa­pu­rin rak­ki tils­kut­ti taas koko aamu­päi­vän, ja ilta­päi­väl­lä­kin vie­lä. #

Kävin salil­la teke­mäs­sä vat­sa­li­hak­set ja olka­päät. Sain olla yksi­nä­ni enim­män osan ajas­ta, eikä tar­vin­nut kuun­nel­la pas­kaa rok­kia. #

Kävin kävel­len Pris­mas­sa ja aptee­kis­sa. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 72. Con­ten­deil­la yhteen­sä 752 km. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join nel­jä kupil­lis­ta kah­via, vään­sin vir­tu­aa­li­ko­nei­ta ja kuun­te­lin Elect­ro­nic Groo­vea (652: Brian Cid ja 653: M.A.N.D.Y.; molem­mat aika meh) ja Muis­to­jen bule­var­din jak­son Var­kaat ja kul­ku­rit (mm. Nina Simo­nen Four Women). #

Sain­pa vir­tu­aa­li­ko­neil­la vii­mein jotain toi­mi­vaa­kin aikai­sek­si. (Talon sisäi­seen käyt­töön kui­ten­kin tämä­kin, ei mitään jul­kais­ta­vaa.) #