Nousin kym­me­nen yli kah­dek­san. #

Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja. Mar­gi­naa­li­ses­ti vähem­män väsy­nyt­tä kuin vii­me vii­kon­lop­pu­na. Kuun­te­lin Orio­nin Ket­te­räs­ti Töö­lös­tä -lähe­tyk­sen alun. #

Kävin ensim­mäis­tä ker­taa suih­kus­sa uudel­la asun­nol­la. Söin rii­si­puu­ron sijas­ta päi­väl­li­sen (vii­mei­nen pork­ka­na­ka­nae­rä). Sit­ten läk­sin van­hal­le asun­nol­le. Irrot­te­lin pyyk­ki­ko­neen ja ruu­va­sin sen kul­je­tus­rau­dat pai­koil­leen. Siir­sin pakas­teet takai­sin ark­ku­pa­kas­ti­meen ja sula­tin jää­kaap­pi­pa­kas­ti­men. Irro­tin ver­hot. Rou­da­sin kol­me kuor­mal­lis­ta tava­raa tän­ne uudel­le asun­nol­le. Oli­sin rou­dan­nut vie­lä muu­ta­mia irto­ta­va­roi­ta, mut­ta ulko­na satoi vet­tä. Nyt se on muut­tu­nut lumi­sa­teek­si. #

Tääl­lä söin rii­si­puu­ron ja sit­ten join seit­se­män kupil­lis­ta kah­via tätä kir­joi­tel­les­sa­ni, samal­la kuun­te­lin Mah­le­rin 10. sin­fo­ni­aa Lapin kama­rior­kes­te­rin soit­ta­ma­na#

Ripus­tin yhden ver­hon ja mei­na­sin menet­tää jär­ke­ni. Hen­ki­ses­ti pahoin jäl­keen­jää­neen kek­sin­töä nuo ripus­tus­ver­hot, saa­ta­na. Rul­la­ver­ho pitää olla jos joku ver­ho on pak­ko olla. Kaik­kein mie­lui­ten vain hyvät kaih­ti­met. #

Unoh­din teh­dä salaa­tin, joten pais­toin sit­ten lohi­fi­leen muu­ten vain ilta­pa­lak­si. #

Pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jan tyh­jäk­si. #

Jan­ne ja Vil­ma tuli­vat pakul­la, tyh­jen­net­tiin se. Naa­pu­ris­sa oli jotain rähi­nää, polii­sit kävi­vät. #

Responses

Comments are closed.