Elohiirenlisku Pari yötä juos­sut leu­as­sa elo­hii­ri. Lis­ku­tan sitä pie­nel­lä muo­vi­sel­la lii­maus­pu­ris­ti­mel­la, joka oli jos­kus jon­kin itse koot­ta­van huo­ne­ka­lun muka­na. Toi­mii! #

Mar­ras­kuu tuli ja pak­ka­nen pasah­ti. #

Nousin kym­me­nen yli kah­dek­san. Väsyt­ti. #

Kävin salil­la, jala­ka­päi­vä: 1jmv, vaa­kapräs­siä, kou­kis­te­lu­ja, poh­kei­ta. #

Vara­sin pyyk­ki­tu­van ja vein sin­ne kak­si koneel­lis­ta pyyk­kiä pyö­ri­mään sik­si aikaa kun söin. 95 asteen ohjel­ma pie­nem­mäs­sä konees­sa kes­ti tun­nin, mut­ta 60 asteen ohjel­ma oli­si sii­nä­kin ollut vain kol­me vart­tia kuten isom­mas­sa. (Tämä muis­tiin­pa­nok­si itsel­le­ni.) #

Käväi­sin van­hal­la asun­nol­la tut­ki­mas­sa sai­sin­ko irti yhden kat­topla­fon­din, jos­ta ruu­vin kan­ta oli men­nyt muh­juk­si. Kokei­lin jesa­ri­kik­kaa, mut­ta ei sii­tä ollut mihin­kään. FABLi­fe be dam­ned! Etsin myös paria käsi­pyy­het­tä joi­ta ei tuos­sa edel­lis­kap­pa­lees­sa pyyk­kää­mie­ni läjäs­sä yllät­täen ollut­kaan. Mut­ta eivät ne olleet sin­ne ves­saan­kaan jää­neet. #

Tein lop­pu­vii­kon pork­ka­na­ka­nat ja join 3,5 kupil­lis­ta kah­via. #

Löhö­sin, pela­sin vapaa­kent­tää ja kuun­te­lin toi­sel­la sil­mäl­lä TV7:n uut­ta Super­kir­jaa. Tämä tie­to­ko­nea­ni­moi­tu sar­ja ei kiin­nos­ta minua juu­ri­kaan. Van­ha (1980-luvun alus­sa teh­ty) veto­si vain sik­si, että se oli tek­ni­ses­ti sitä ani­me­laa­tua, jota ani­me oli sil­loin kun olin pie­ni. Ja oli­han sii­nä haus­kaa väki­val­taa ja sek­sis­miä niin kuin kun­non usko­vais­ten las­te­noh­jel­mas­sa kuu­luu­kin. #

Näi­tä jäl­kim­mäi­siä saat­taa toki olla tuos­sa uudes­sa­kin sar­jas­sa, en kat­so­nut sitä niin tark­kaan. Aina­kin poh­jal­la ole­vat tari­nat ovat tie­tys­ti nii­tä samo­ja van­han tes­ta­men­tin iäni­kui­sia ker­to­muk­sia joi­ta TV7:n kaik­ki las­te­noh­jel­mat (ehkä Lin­tu­bon­ga­rei­ta lukuu­not­ta­mat­ta) jau­ha­vat päi­väs­tä toi­seen, ja se jo yksis­tään­kin takaa run­saas­ti väki­val­taa. #

En suin­kaan inhoa tie­to­ko­nea­ni­maa­tio­ta sinän­sä, mut­ta nos­tal­gia­vä­rei­tä sii­tä saa vain jos se on 1990-luvul­ta tai kor­kein­taan aivan 2000-luvun alus­ta#

Responses

Comments are closed.