Nukuin niin pit­kään kuin nukut­ti, nousin kah­ta­kym­men­tä vail­la kym­me­nen. #

Kävin salil­la, ojen­ta­ja- ja rin­tat­ree­ni. Men­nes­sä­ni oli yksi vakio­naa­mois­ta läh­dös­sä, sen jäl­keen sain olla koko­naan yksi­nä­ni. #

Kävin (kävel­len) Pris­mas­ta ruo­kaa. Hyö­dyn­sin myös asia­kas­o­mis­ta­ja­päi­vien talous­ta­va­ra-alet­ta: ostin suun­nat­ta­van hana­suut­ti­men, paris­ton ja sen pyyk­ki­ko­neen toi­sen let­kun tar­vit­se­man tii­vis­teen. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 77. #

Väsyt­ti koko päi­vän, mut­ta illal­la piti vie­lä käy­dä K-Super­mar­ke­tis­ta Pir­kan mehu­keit­to­ja. Samal­la otin siel­tä Sem­pe­rin kau­ra­näk­ki­lei­pää ja Saa­rioi­sen vege­ma­ka­ro­ni­laa­ti­kon (mik­sei­vät ne ole nimen­neet sitä vege­ro­ni­laa­ti­kok­si?!). #

Jan­nel­la oli tuo­ta jäl­kim­mäis­tä eilen ja se (ruo­ka) hai­si niin hyväl­tä että oli pak­ko ostaa kokeek­si, vaik­ka sii­nä onkin veh­nää, sipu­lia ja ties mitä. Mut­ta huo­men­na ei tar­vi salil­la pin­nis­tel­lä, voin pin­nis­tel­lä ves­sas­sa tar­vit­taes­sa vaik­ka koko päi­vän. #

Hyväl­tä se laa­tik­ko mais­tui­kin, samoin tuo kau­ra­näk­kä­ri. Vähän sel­lai­nen hyviä kou­lu­ruo­kai­lu­muis­to­ja herät­tä­vä kom­bo (maka­ro­ni­laa­tik­ko­päi­vät oli­vat par­hai­ta). #

Pak­ka­nen läs­säh­ti: aamul­la oli enää seit­se­män mii­nusas­tet­ta ja nyt vain kak­si. #

Muokkaukset

  1. +Jay & Miles #