Nousin kah­dek­sal­ta. #

Aamu­puu­ron jäl­keen käväi­sin taas van­hal­la asun­nol­la, vaih­ta­mas­sa yhden kat­topla­fon­din kupua pai­kal­laan pite­le­vis­tä kiin­ni­ke­ruu­veis­ta. Naa­pu­rin koi­ra siel­lä aina vaan räk­syt­tää, joka ker­ta käy­des­sä­ni. Eipä tart­te sitä kuun­nel­la enää, hah-hah-haa! #

Sen jäl­keen kävin käve­lyl­lä, nas­ta­ken­gil­lä ensim­mäi­sen ker­ran täl­le tal­vel­le. Kuun­te­lin Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­sot 78 ja 79. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta salaat­ti­tar­pei­ta sun muu­ta syö­tä­vää. #

Kotiu­dut­tua­ni odot­te­lin puo­li­sen tun­tia salin vas­taan­o­ton aukea­mis­ta ja sit­ten kävin siel­lä osta­mas­sa kort­tiin lisää aikaa. Otin ker­ral­la puo­li vuot­ta kun teki­vät vas­ti­kään sopi­vas­ti tar­jouk­sia näis­tä: 200 € ker­ral­la mak­set­tu­na. Sil­lä sääs­ti ihan hyväs­ti (aamu­päi­vä­kort­ti oli 40 euroa / kk). #

Koko vuo­den otta­mal­la olis sääs­tä­ny vie­lä enem­pi (350 € ker­ral­la), mut­ta vaik­ka sen ajan näil­lä näky­min mai­se­mis­sa aion olla­kin, jo tuo puo­li­kin vuot­ta tun­tuu kuu­mot­ta­van pit­käl­tä. Mul­la­han aris­taa jo vii­kon ruo­kien etu­kä­teen osta­mi­nen­kin, kos­ka mis­tä sitä tie­tää jos vaik­ka huo­men­na en taas yhtäk­kiä enää jak­sa­kaan yhtään mitään. #

Asen­sin vii­mei­sen (pis­to­tul­pat­to­man) kat­to­va­lai­si­men ja purin toi­sen (rik­ki­näi­sen) osik­si kier­rä­tys­tä var­ten. Pesin koneel­li­sen astioi­ta. Vaih­doin Jan­nen kans­sa keit­tiön kaa­pin pauk­ku­van sara­nan ehjään. #

Päi­vi­tin oikut­te­le­maan ruven­neen Note 2:n käyt­tö­jär­jes­tel­män iki­van­has­ta Cyano­gen­Mo­dis­ta Linea­geOS 7.1.2:een (plus mik­ro-Gapp­sit). En vie­lä tie­dä oli­ko sii­tä apua, sil­lä lait­teen kaa­tui­lu ilme­nee vähän arvaa­mat­to­mas­ti (ja nega­tii­vi­sen var­mis­ta­mi­nen on tie­tys­ti mel­ko mah­do­ton­ta). #

Responses

Comments are closed.