Nukuin sub­jek­tii­vi­ses­ti ihan hyvin, mut­ta sil­ti väsyt­ti aamul­la. Nousin kym­men­tä vail­la kah­dek­san. #

Kävin salil­la tekai­se­mas­sa keven­ne­tyn ojen­ta­ja-rin­tat­ree­nin ja venyt­te­le­mäs­sä. #

Koto­na syön­nin jäl­keen väsyt­ti taas. Löhö­sin, pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jan tyh­jäk­si ja pela­sin vapaa­kent­tää. #

Sit­ten kävin vasi­ten pyö­räil­len vie­mäs­sä pur­ka­ma­ni valai­si­men elekt­ro­niik­kao­sat Gigan­tin keräys­lo­ke­roon, pää­si­pä­hän sii­tä. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 835 km. #

Suihkuverhon ripustimet Koto­na suih­kun jäl­keen asen­sin suih­ku­ver­hon ripus­ti­miin väli­kap­pa­leet. Se ver­ho on tuo­hon kylp­pä­riin vähän lii­an lyhyt, mut­ta nyt väli­kap­pa­lei­den kans­sa se yltää vähän alem­mas. Jos­pa vaik­ka kas­tui­si lat­tia vähän vähem­män. #

Siivouskomeron lukon vastakappale Sit­ten ruu­va­sin sii­vous­ko­me­ron lukon vas­ta­kap­pa­leen pai­koil­leen. Se oli sii­nä ennes­tään vain yhdel­lä ruu­vil­la kiin­ni, tois­ta ruu­via sii­nä ei jäl­jis­tä pää­tel­len ollut kos­kaan aiem­min ollut­kaan. #

Äiti soit­te­li, ker­toi isän kaa­ta­mas­ta hir­ves­tä löy­ty­nees­tä kas­vai­mes­ta. Googlai­lin sit­ten sen­mu­kai­sia aihei­ta ja nami­na­mi­ku­via. #

Tätä kir­joit­taes­sa­ni join kol­me kupil­lis­ta kah­via, kuun­te­lin uusin­ta Resi­dent Advi­so­ria (597: Mafal­da, tämä oli taas näi­tä tun­nel­moin­ti­set­te­jä jois­ta en kovas­ti perus­ta, mut­ta jot­ka eivät isom­min ärsy­tä­kään), Ibiza Voice Podcas­tia (539: Jes­se Calos­so, kak­kaa) ja Ajas­sa soi -jak­son Intii­mi nyky­ka­ma­ri (lopus­sa hil­pe­ää kiroi­lua) ja koo­da­sin. #

Tuli epä­mää­räi­nen puhe­lu suo­ma­lai­ses­ta nume­ros­ta (+358) vaih­teek­si, 05072058336. Kat­kai­si vain pari ker­taa häly­tet­ty­ään. #

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.