Nousin kak­si­kym­men­tä yli seit­se­män, ei väsyt­tä­nyt. #

Venyt­te­lin puo­li tun­tia ja sit­ten vein pyy­kit pyö­ri­mään. Nii­den pyö­ries­sä pla­ra­sin syöt­teen­lu­ki­jaa tyh­jäk­si ja seu­rai­lin taas Twitc­hil­tä RiffT­raxia1. Ripus­tin pyy­kit ja sen jäl­keen söin aamu­puu­ron. #

Peruin kasoit­tain ajat sit­ten päi­vit­ty­mäs­tä lakan­neit­ten blo­gien tilauk­sia, van­him­mat oli­vat päi­vit­ty­neet vii­mek­si yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Samal­la päi­vi­tin vie­lä päi­vit­ty­vien osoit­tei­ta http:stä https:ään. Sii­nä meni niin kau­an, että samas­sa ajas­sa oli­sin mel­kein koo­dan­nut sys­tee­min, joka oli­si hoi­ta­nut hom­man auto­maat­ti­ses­ti, nyt ja jat­kos­sa­kin. #

Käväi­sin Pris­mas­ta ruo­kaa pyö­räil­len. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 845 km. #

Kat­se­lin Fift­hin videon Inter­view With For­mer Minis­te­rial Ser­vant and Pio­neer ja sen jäl­keen NASA TV:n lähe­tys­tä Orbi­tal ATK:n Anta­res-lau­kai­sus­ta, joka täl­lä ker­taa meni käsi­kir­joi­tuk­sen mukaan. Samal­la pais­toin ensi vii­kon kaa­li­ka­nat ja sii­nä sivus­sa tein pot­tu­muusin. Tuli aika kel­meä muusi kun en hok­si­nut ostaa pork­ka­noi­ta. Söin muusia ja kala­pih­ve­jä. #

Join yhdek­sän kupil­lis­ta kah­via ja koo­da­sin. #

Responses

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.