Kuoripoika

Sain vielä täl­le­kin kuulle yhden nume­ron Ryhmä-X:ää. Tila­sin Moto G:n. Mel­kein ostin sini­sim­pu­koita. Näin käy­dään suih­kussa.

Vihannesmehua

Vihan­nes­me­hua ei enää myydä täkä­läi­sessä City­mar­ke­tissa tai Pris­mas­sa. Huo­menna hää­ty­y käydä jos­sain lähi­seu­dun kaup­pa­kes­kuk­sessa.

Paikallistaja

City­mar­ke­tissa ei ollut sopi­van­ko­koi­sia kumeja eikä Pris­massa pyö­rä­tar­vik­keita ensin­kään. Vein pyörän Kes­se­lille rengasvaihtoon.