Mr. Robot

Onhan tässä paljon hyvääkin, ”hakkerointi” on suht’ realistista. Omalta osaltani tämän katselu taitaa silti loppua tähän toiseen jaksoon.

Katsopa tätä

Enää ei riitä, että tie­de­dok­ka­rissa kaikki tieto tar­jo­taan vain toi­sen käden koke­muk­sina. Nyt vi­deo­kin näh­dään vain juon­tajan pädiltä.

Pers.

Ärsyt­tää, että nykyi­sin kai­kissa tie­de­do­ku­men­teis­sa­kin pitää olla joku pää­hen­kilö.

👿

Mar­ve­lin uusi Dare­de­vil-sarja on hyvä. DD-sarjakuvissa minua viehätti raa­kuus ja synk­kyys, kyllä tässäkin veri len­tää ja luut rusah­te­le­vat.

Sukupolvi 1/2

Suku­polvi kuvaa 1985 kou­lunsa aloit­ta­neen luo­kan elä­mää 20 vuo­den ajan. Jotkin tekijöiden rajausvalinnat ovat outoja, mutta suosittelen.

Areenaputki

Olen tilannut Areenan syöt­teen Yahoon Pipe­siin ja kerännyt sinne suo­da­tin­sa­noja epä­kiin­nos­ta­van aineis­ton kar­si­mi­seksi.