5-HTTLPR

Riitaisten kotien lap­set, joilla on kaksi lyhyttä muun­nosta, sai­vat huo­nom­mat pis­teet ja sai­ras­tui­vat toden­nä­köi­sem­min masen­nuk­seen.

Keiju

Masen­nuk­seni on kyt­kök­sissä iltaan ja yöhön. Pahinta on yksi­näi­syys ja avuttomuus: ei ole ketään eikä mitään kei­noa ottaa tätä pois.