Happiness

Järkyttävien uutisten kuulemisessa ärsyttävintä on se, miten uusi tieto vaikuttaa nukkumiseen. Unet tapahtuvat vielä kavalasti vanhassa maailmassa.

It’s just a passin’ groove

Tämä vuosi on tuo­nut mul­lis­tuk­sia läheis­teni elä­miin. Omani on pysy­nyt vakaana, lähinnä näkö­pii­rissä on kes­kus­te­lua­vun lop­pu­mi­nen.

Keiju

Masen­nuk­seni on kyt­kök­sissä iltaan ja yöhön. Pahinta on yksi­näi­syys ja avuttomuus: ei ole ketään eikä mitään kei­noa ottaa tätä pois.

Ken kynnön takana kulkevi

Olen saa­nut kum­mal­li­sia surullisia takau­mia lap­suu­desta viime kuu­kausina. En ole vuo­siin kokenut elä­mää näin tyh­jäksi kuin nyt.