Herä­sin kym­men­tä vail­la seit­se­män. #

Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­lit. Hyvin kul­ki taas. Kuun­te­lin Orio­nin Var­mat syk­syn mer­kit -lähe­tyk­sen alun. #

Koto­na panin pyyk­ki­ko­neen pyö­ri­mään. #

Kävin käve­lyl­lä. Kuun­te­lin Orio­nin setin lop­puun ja sen jäl­keen Jay & Miles X-Plain the X-Menin jak­son 37 (Giant-Size Special #1) ja Cold Case File­sin jak­son 11 10 (A Fami­ly Cur­sed). Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta salaat­ti­tar­pei­ta, päh­ki­nöi­tä sun muu­ta. Con­ten­deil­la tähän men­nes­sä yhteen­sä 416 km. #

Koto­na ripus­tin pyy­kit, söin, ja tein salaa­tin. Samal­la kat­se­lin Llo­yd Evan­sin videon A con­ver­sa­tion with Fifth (for­mer minis­te­rial ser­vant, bet­he­li­te & pio­neer). Tila­sin Fift­hin kana­van, sen ver­ran miel­lyt­tä­vän kuu­loi­nen miek­ko­nen. #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Oikein hyvin rul­la­si! Valot­kin oli­vat myö­täi­set, pait­si Limin­gan­tul­lis­sa jou­duin nii­den kans­sa epä­synk­kaan niin että piti pysäh­tyä kai­kis­sa. Nal­li­ka­ris­sa on jo hyvin väl­jää, eikä torin lai­dal­la­kaan enää jou­du ihan eta­nak­si hidas­te­le­maan. Poik­ki­maan­tien sil­lal­la on kiva epi­lep­sia­lau­kai­sin, kun joen pin­nas­ta hei­jas­tu­va aurin­ko vilk­kuu sil­lan­kai­teen pys­ty­put­kien välis­tä. #

Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 389 km. #