Nousin vart­tia vail­la kah­dek­san. #

Kävin salil­la. Tein keven­ne­tys­ti rin­taa, ojen­ta­jia ja sel­kää, lopuk­si venyt­te­lin. #

Kävin pyö­räi­le­mäs­sä. Tuu­li kevyes­ti, muu­ten hyvä ilma, mut­ta jalois­sa oli heik­ko veto. Limin­gan­tul­lin lii­ken­ne­va­lot oli kor­jat­tu. Pala­tes­sa­ni kävin Pris­mas­ta (mm.) lisää salaat­tiai­nek­sia. Nykyi­sil­lä ket­juil­la yhteen­sä 566 km. #

Join nel­jä kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin Aree­nal­ta Muis­to­jen bule­var­din jak­son Sun on mun sydä­mein sekä hyvää van­haa Resi­dent Advi­so­ria (525: Dr. Rubins­tein). Päi­vi­tin Nexuk­se­ni Android Oreoon, ja näin sii­tä tuli talou­te­ni ensim­mäi­nen Blue­Bor­nel­le immuu­ni lai­te. #

Päivitysilmoitus: Android 8.0 (Oreo) Nexus 5X:lle BlueBorne Scanner (Nexus 5X): You Are Safe! #

Söin salaat­tia ja yri­tin kat­sel­la Mus­ta hii­li, ohut jää­tä (vhs!), mut­ta se oli ihan lii­an hidas, ja heti alku­met­reil­lä oli sek­su­aa­lis­ta ahdis­te­lua, jon­ka tar­koi­tus jäi epä­sel­väk­si, joten luin loput Wiki­pe­dias­ta#

(Oli­si­ko kii­na­lai­nen noir sinoi­ria?) #

Responses

Comments are closed.