Nousin viit­tä vail­la kah­dek­san. Vii­mei­nen puo­li tun­tia oli taas hal­vausun­ta#

Aamu­puu­ron jäl­keen tein uuden salaa­tin. Samal­la kuun­te­lin Llo­yd Evan­sin videon My thoughts on JW Broadcas­ting 35 - August 2017 (with Ralph Walls)#

Sen jäl­keen olin taas lopen uupu­nut. Pela­sin vapaa­kent­tää ja kat­se­lin nämä You­tu­be-videot: #

Seu­ra­sin Cas­si­ni-Huygen­sin vii­mei­siä het­kiä NASA-tv:stä, Twit­te­ris­tä ja DSN:n kival­ta vas­taa­no­tin­gra­fiik­ka­si­vul­ta. (Vii­mei­nen kyl­lä­kin näyt­ti vie­lä tätä kir­joit­taes­sa­ni­kin muka otta­van­sa vas­taan sig­naa­lia.) Tosi lii­kut­ta­vaa. #

Kuun­te­lin Aree­nal­ta Kon­sert­te­ja-jak­son Sodas­sa ja rau­has­sa - mezzo­sopraa­no Joyce DiDo­na­to ja Il Pomo d’Oro Musiik­ki­ta­los­sa ja Muis­to­jen bule­var­din jak­son Pus­tan sävel#

Otin koti­pal­ve­li­mel­le uudek­si pro­jek­tik­si Weka­nin, ettei lii­an hel­pok­si meni­si nyt kun Git­lab toi­mii, ja pääs­täk­se­ni Trel­los­ta­kin riip­pu­mat­to­muu­teen. #