Nousin puo­li yhdek­säl­tä. Nukuin aika hyvin. #

Kävin salil­la pol­ke­mas­sa inter­val­le­ja. Kol­men vii­kon tauon aika­na kun­to oli not­kah­ta­nut mel­koi­ses­ti alas­päin, kuten arva­ta saat­taa. Kuun­te­lin Orio­nin Koo niin­kuin Kale­vi -lähe­tyk­sen alun. #

Koto­na panin pyyk­ki­ko­neen pyö­ri­mään. Suih­kun ja syön­nin jäl­keen kävin Pris­mas­sa, men­nes­sä­ni vein muo­via keräyk­seen. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 785 km. #

Taas koto­na kei­tin ensi vii­kon rii­si­puu­rot, tein samal­la salaa­tin ja kuun­te­lin Llo­yd Evan­sin videon A con­ver­sa­tion with Hemant Meh­ta (ex-Jain, edi­tor of the Friend­ly Äthïest). Huo­ma­sin unoh­ta­nee­ni ostaa Pris­mas­ta huna­ja­me­lo­nin. Ripus­tin pyy­kit. Söin ja kävin sit­ten hake­mas­sa lähi-Sales­ta huna­ja­me­lo­nin, ja pork­ka­noi­ta. Silp­pusin melo­nin salaa­tin sekaan. Lata­sin kur­ku­ma- ja korian­te­ri­pur­kit ja kur­pit­san­sie­men­laa­ti­kon. #

Join seit­se­män kupil­lis­ta kah­via, ja sen jäl­keen meni pää kipeäk­si. Nurin­ku­ris­ta! Minul­la yleen­sä var­min kei­no hank­kia pää­ki­pu on olla juo­mat­ta kah­via. Mut­ta se pää­ki­pu meni pian ohi. #

Sii­vo­sin vir­tu­aa­li­ko­nei­ta ja kuun­te­lin Kon­sert­te­ja -jak­son Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kon­sert­ti. Sebas­tian Hil­lin Affekt oli aika hyvä. Ei ollut uut­ta musiik­kia sen jäl­keen, joten kuun­te­lin Aki­ran soundt­rac­kia, johon palaan lähes aina täs­sä tilan­tees­sa. #

Jut­te­lin serk­ku­ty­tön kans­sa Han­gout­sis­sa samal­la kun rat­kai­sin WordPress-lap­si­tee­man kään­nö­son­gel­man. Vein bio­jät­teet ja sit­ten pela­sin vapaa­kent­tää ja kat­se­lin You­tu­be-videoi­ta. #

Responses

Comments are closed.