Eili­sil­ta­na nuk­ku­maan men­tyä­ni iski taas lie­vä ast­ma­koh­taus, nenä meni ihan umpeen ja suun­kin kaut­ta hen­gi­tys vin­kui. #

Aiem­min sama oli täs­sä joku­nen kuu­kausi taka­pe­rin. Sil­loin­kin se iski sän­kyyn seläl­le maa­te men­tyä­ni, mut­ta meni pian ohit­te kun nousin pys­tyyn. En muis­ta otin­ko sii­hen sil­loin Duac­tia tai jotain. #

Nyt en muis­ta­nut Duac­tia ole­van­kaan, joten istuin vain etu­ku­ma­ras­sa ja odot­te­lin. Tus­sau­tin kyl­lä taas toi­seen sie­rai­meen Otri­vi­ti­nia, mut­ta sekin tun­tui alka­van teho­ta vas­ta sit­ten kun hen­ki alkoi muu­ten­kin omia aiko­jaan kul­kea parem­min. #

Pitää vis­siin hom­ma­ta joku lää­ki­tys, tuom­mo­nen täy­sin tur­ha tukeh­tu­mi­nen olis aika pas­ka tapa heit­tää vei­vin­sä. #

Nousin kym­me­nen yli seit­se­män. #

Aamiai­sen jäl­keen siir­rel­tiin Jan­nen ja Vil­man kans­sa vii­mei­set pai­na­vat kodin­ko­neet (apk, ppk ja pakas­tin) ja soh­va. #

Tein salaa­tin ja sen jäl­keen kävin Pris­mas­sa pyö­räil­len. Keli oli mel­ko soh­joi­nen, mut­ta ison tien lai­taan pääs­tyä­ni sel­viy­tyi kyl­lä isom­mit­ta viu­rua­mi­sit­ta. Nykyi­sil­lä ket­juil­la 806 km. Pala­tes­sa­ni kävin pyyk­ki­tu­val­la varaa­maas­sa pyyk­ki­vuo­ron. #

Jat­koin ruu­an­lait­toa: ensi vii­kon rii­si­puu­rot ja kaa­li­ka­na, tämän­päi­väi­nen pot­tu­pork­ka­na­muusi, salaa­tin lohen pais­to. Välis­sä kävin pyyk­ki­tu­val­la pese­mäs­sä koneel­li­sen pyyk­kiä. Syö­tyä­ni (kala­pih­ve­jä ja muusia) ripus­tin pyy­kit. #

Hain van­hal­ta asun­nol­ta työ­ka­lu­pa­kin ja muu­ta seka­lais­ta roi­naa. Työ­ka­luil­la koko­sin tääl­lä uudel­la asun­nol­la keit­tiön pöy­dän. Tätä kir­joit­taes­sa­ni join kuusi kupil­lis­ta kah­via ja kuun­te­lin pöy­tä­tuu­let­ti­men humi­naa. #

Vein van­hal­le asun­nol­le keit­tiö­jak­ka­ran ja toin siel­tä viho­vii­mei­set kuor­mat, häk­ki­va­ras­toon mene­vää kamaa. Vain sii­vous­tar­peet jätin. #