Saalista

Löy­sin taan­noin etsi­mäni e­lo­ku­van: Yön saa­lis­ta­jat. KAVA esit­tää sen osana 1980-luvun toi­min­tae­lo­ku­vien tee­ma­ke­vät­tään.

Metsän tarina

Teki­jät ovat var­masti yrittäneet par­haansa, ja parem­paan tus­kin koti­mai­sin resurs­sein pys­tyt­täi­siin. Yri­tys­kin on tuke­mi­sen arvoi­nen.

Elokuvan ekolokero

Uusin vaa­ti­muk­seni ensim­mäi­sen per­soo­nan elo­ku­vista. Dead Space -tyy­li­nen nis­kan takaa kuvattukin kävisi ja pano­roin­tia­kin saa olla.