My body is ready

En taas viime maa­nan­taina päässyt kotoa. Pää­tin sit­ten pitää kevennetyn viikon, mutta vie­lä­kään ei oo saman­laista puh­tia kuin toissa viikolla.

Negative lookahead

Löy­dän itseni jäl­leen tera­piasta vie­tet­tyäni vii­kon psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan osas­tolla. Aloitin Voxran. Eilen tem­pai­sin kah­viö­ve­rit.

Totipotentti

Se on minusta kumma, ettei Kela tue mei­dän mie­li­vam­mais­ten liik­ku­mista. Yritin kan­ta­so­lu­jen luo­vut­ta­jaksi, mutten kelvannut.

3 × 6

Masensi loppuviikosta, kun olin löysäillyt vii­kon saa­dak­seni pot­kua olla kuu­rilla vielä toi­set kolme kuu­kautta.