Nousin kak­si­kym­men­tä yli kah­dek­san. #

Ham­pai­den­pe­sun jäl­keen leik­ka­sin par­ta­ni. #

Kei­tin, pil­koin ja pakas­tin pork­ka­noi­ta (unoh­din lisä­tä maus­te­pip­pu­rin), kuo­rin muusi­pork­ka­nat ja -potut ja pais­toin kaa­lin. Sit­ten kävin Pris­mas­sa. #

Pil­koin kanan ja tein kaa­li­ka­nan val­miik­si. Samal­la kei­tin pot­tu-pork­ka­na­muusin. Söin kala­pih­ve­jä muusin kans­sa ja kat­se­lin tois­sa-aamuis­ta safa­ria#

Kävin vie­mäs­sä pari kevyt­tä kuor­mal­lis­ta tava­raa (pyyh­kei­tä, vaat­tei­ta, lii­na­vaat­tei­ta) uudel­le asun­nol­le. Vaih­doin myös siel­lä olleen ves­san lois­te­put­ken tääl­lä ollee­seen LED-put­keen, ja päin­vas­toin (ostin LED-put­ken vii­me tal­ve­na, ja sii­nä on vie­lä takuu­kin voi­mas­sa). Onpa tuo lois­te­put­ki tus­kai­sen hidas! Lois­te­put­kek­si siis ihan nor­maa­li, mut­ta LEDiin ver­rat­tu­na. #

Tyk­kään kyl­lä tuon uuden asun­non poh­ja­piir­rok­ses­ta, se on pal­jon avoi­mem­pi ja joten­kin pal­jon jär­ke­väm­män oloi­nen kuin tämän nykyi­sen. Kaap­pi­ti­laa­kin on jota­kuin­kin saman ver­ran, mut­ta sem­moi­nen has­suus niis­sä että perä­ti kol­me on nau­lak­ko­kaap­pe­ja niin kuin jon­kun val­tio­mie­hen koto­na. Pitää vis­siin ostaa vaa­te­ri­pus­ti­mia ja ruve­ta ripus­ta­maan t-pai­dat. (No oikeas­ti siel­lä on kyl­lä tuos­ta huo­li­mat­ta­kin hyl­lyl­li­siä kaap­pe­ja var­mas­ti ihan tar­peek­si.) #

Join kuusi kupil­lis­ta kah­via, koo­da­sin ja kuun­te­lin Musiik­kia van­has­ta Euroo­pas­ta -jak­son Fan­ta­sia pia­nol­le, kuo­rol­le ja orkes­te­ril­le ja sen jäl­keen taas Aki­raa, sen jäl­keen Ani­ma Mun­din soundt­rac­kia. #

Har­mi että uuteen asun­toon pitää vie­dä huo­ne­ka­lut ja kaik­ki muu romu. Mie­lui­ten asui­sin typö­tyh­jäs­sä huo­neis­tos­sa niin, että kaik­ki oli­si kaa­pis­sa ja siel­tä otet­ta­va esil­le vain tar­peen mukaan. Koo­dai­sin kes­kel­lä lat­ti­aa, loo­tus­a­sen­nos­sa läp­pä­ril­lä. #

Jat­koin aamusa­fa­ria ja vapaa­kent­tää. Opin, että tura­kot ovat ainut lin­tu­hei­mo, jon­ka väri­tyk­sen vih­reät ja punai­set ovat pig­ment­tiä eivät­kä raken­teel­li­sia väre­jä niin kuin muil­la lin­nuil­la. Sit­ten oli see­pro­jen hur­jan jän­nä joen­yli­tys.  #

Responses

Comments are closed.