Eili­sil­ta­na oli nok­ka pit­käs­tä aikaa niin tukos­sa, että piti tus­saut­taa toi­seen ummes­sa ollee­seen sie­rai­meen avaa­jaa. Var­maan vaa­te­kaap­pien pölis­te­lyn aiheut­ta­maa. #

Samaan sys­syyn huo­ma­sin, että vasem­man käden ulko­syr­jäl­le oli ilmes­ty­nyt jotain ihot­tu­maa. Iho- ja hen­gi­ty­soi­rei­ta ilme­ni vii­mek­si vähän rei­lu vuo­si sit­ten luu­mu­ja syö­tyä­ni, mut­ta nyt en ole syö­nyt mitään taval­li­ses­ta poik­kea­vaa (sen jäl­keen, kun läh­din Nie­mes­tä rei­lu viik­ko sit­ten). #

Menin ajois­sa nuk­ku­maan, ja nukuin pak­koa­va­tul­la sie­rai­mel­la oikein hyvin, mut­ta sil­ti väsyt­ti aamul­la kun nousin vii­si yli kah­dek­san. #

Kävin salil­la. Tein sel­kät­ree­nin, venyt­te­lin. #

Koto­na kävin suih­kus­sa ja huo­ma­sin, että ihot­tu­maa on myös oikean käden ulko­syr­jäl­lä, mut­ta sil­lä puo­lel­la se on olka­pään pääs­sä. (Kuva on SFL-ish. Ja ero­tan kyl­lä oikean ja vasem­man, tämä on pei­li­ku­va. Sel­fie­ka­me­rat on nyn­nyil­le.) #

Sit­ten pak­ka­sin taas kuor­mal­li­sen tava­raa ja vein uudel­le asun­nol­le. Kävin siel­lä ulko­sal­la vähän tut­ki­mas­sa paik­ko­ja, löy­sin tila­van häk­ki­va­ras­ton ja ava­ran pesu­tu­van. #

Olin aiko­nut vie­dä vie­lä toi­sen­kin kuor­mal­li­sen, mut­ta kun huo­ma­sin, että se ei enää täyt­tyi­si yhtä hel­pos­ti kuin aiem­mat, lan­nis­tuin. Vie­lä nois­ta irto­ro­muis­ta ehkä yhden Sam­so­ni­ten ruu­mi­sar­kul­li­sen sai­si, loput voi olla jär­ke­vin­tä paka­ta laa­ti­koi­hin ja vie­dä isom­pien aite­mien kans­sa autol­la. #

Näin ulko­na kak­si kep­pi­he­vos­te­li­jaa#

Join vii­si kupil­lis­ta kah­via, koo­da­sin ja kuun­te­lin kak­si uusin­ta Resi­dent Advi­so­ria (594: Nick The Record; kök­kö, ja M.E.S.H., ihan ok), ja nii­den jäl­keen Shponglen Divi­ne Moments of Trut­hin ja The Orbin Blue Roo­min#

Venyt­te­lin. #

Responses

Comments are closed.