Näin on ollut

Kuuntelin Radioteatterin Sinuhe egyptiläisen. Eeppinen tarina ja muutamia hyviä roolisuorituksia, mutta sarjan kuunneltavuus oli melko vaihteleva.

Yötön yö

Pir­kan ­mu­nissa on aina vähin­tään yksi hajon­nut, näen siitä jo painajaisia. Muu­ten­kin pär­jäi­sin parem­min, jos öisin ei tar­vit­sisi nuk­kua.

Sovitus

Unessa kävin van­ki­lassa ja ympä­rillä alkoi pyör­re­myrs­kytä. Ennen nukah­ta­mista yritin tasapainottaa maa­ilman psy­ko­paa­tin teon jäl­jiltä.

En ole

Are You Good or Evil? -doku­men­tin alku oli ilta­päi­vä­leh­tiot­si­kon mukaista ros­kaa, mutta ohjelma parani lop­pua koh­den.

Pahin meistä

Inter­ne­tissä on psy­ko­pa­tia­kil­pailu. Se, joka pys­tyy suh­tau­tu­maan äärim­mäi­sim­pään aineis­toon kyl­läs­ty­nei­syy­dellä, on voit­taja.