Aika dilataatio

Sattuipa viime viikolla jotain perin kummallista: migreenikohtaus. Edellisestä oli jotain 25 vuotta, että sen luokan harvinaisuudesta tässä puhutaan.

ETNO ON

Hel­mi­kuussa tilaa­mani suu­hy­gie­nis­tiaika annet­tiin marraskuulle. Kis­kon kah­via päi­vit­täin enem­män ja enem­män.

My body is ready

En taas viime maa­nan­taina päässyt kotoa. Pää­tin sit­ten pitää kevennetyn viikon, mutta vie­lä­kään ei oo saman­laista puh­tia kuin toissa viikolla.

Negative lookahead

Löy­dän itseni jäl­leen tera­piasta vie­tet­tyäni vii­kon psy­kiat­ri­sen sai­raa­lan osas­tolla. Aloitin Voxran. Eilen tem­pai­sin kah­viö­ve­rit.

Alaspäin

Koles­te­ro­li­kont­rol­li­tu­lok­set: fP-Kol 4,3 mmol/l, fP-Kol-LDL 2,8 mmol/l, fP-Kol-HDL 1,35 mmol/l.

Koib

Kävinpä lää­kä­rissä näyt­tä­mässä koi­peani. Lievä lihas­re­peämä oli toh­to­rin arvaus, saat­taa kes­tää kuu­kausia ennen kuin on paran­tu­nut.

Yhtäkkiä kylmä

Pie­nenä minulle sanot­tiin ”har­tiat ylös!”, kun olin niin kasaan pai­nu­nut. Vasta viime vuo­sina olen tajun­nut kuinka nurin­ku­ri­nen ohje se oli.